Digitaalne hindamismõõdik digitaalse hoolduspaani koostamiseks

Sotsiaalhoolekande seaduse kohaselt tuleb üldhooldekodul koostada igale kliendile personaalne hooldusplaan. Hooldusplaan tuleb üle vaadata vähemalt kord poolaastas.
Hooldusplaan lahendab ära alljärgnevad probleemid hooldekodudes:
  • lihtsustab ja ühtlustab dokumenteerimist
  • vähendab hoolduspersonali hoolduskoormust
  • hooldusel olev inimene saab õige teenuse, mis tagab teenuse efektiivsuse ja ressursside kestliku kasutamise
  • kasutades ühtset hooldusplaani, luuakse võimalus teenuste kvaliteedi võrdluseks ja info vahetamiseks
  • hooldusplaan liigub veebipõhiselt ühest asutusest teise